Opis programa

Športno-gibalni program MALČEK GIBALČEK izvajamo od septembra do junija po različnih lokacijah. Otroci so razdeljeni v starostne in homogene skupine, katerim je program tudi prilagojen.
Le-ta zajema vsebine osnovne motorike in gibalnega opismenjevanja, tako da otroci na igriv in zabaven način izboljšujejo in razvijajo svoje motorične sposobnosti.
Program izvajamo učitelji športa in vzgojitelji predšolskih otrok.

Program “MALČEK GIBALČEK” obsega naslednje sklope:

Cenik

CENA PROGRAMA z DDV: 40 € / mesec
POPUST: 10 % na drugega otroka v družini ne glede na program vadbe; tretji otrok v družini vadi brezplačno.

Lokacija in termini>> PRIJAVNICA MALČEK GIBALČEK <<