ZAŠČITEN KONCEPT IGRE...

Tematsko-orientacijske igre so ene najbolj celovitih in motivacijskih iger, ki se izvajajo na prostem in kjer se igralci znajdejo v različnih vlogah (v vlogi udeleženca, sotekmovalca, prijatelja, nasprotnika, zmagovalca, poraženca, ekipe oz. skupine, glavnega stratega in taktika itd…).
Igre povezujejo različna tematska področja in delovanje otrokovega telesa. Gre za sklop dražljajev, ki imajo na otroka motorični, miselni, socialni, taktični, organizacijski, motivacijski in fizični vpliv.
Koncept igre je usmerjen v celostno aktivnost posameznika in/ali skupine, s ciljem narediti orientacijo v naravi kar se da igrivo, prijetno, poučno, družabno in zabavno. Pri doseganju tega cilja si pomagamo z različnimi pristopi, metodiko in tematiko glede na starostno stopnjo, za katero je posamezna igra pripravljena.
Vse igre imajo za glavni cilj poiskati skriti zaklad. Da pa naloga ni prelahka, morajo udeleženci/igralci poiskati pot in vmesne točke, na katerih se skrivajo določeni predmeti, stvari, naloge, izzivi… Označeno pot, ki jo imenujemo orientacijska sled, lahko označujemo na več načinov.
1. nivo - za mlajše otroke (3 do 5 let) - v ta namen barvne orientacijske kartončke, s katerimi označujemo odseke poti, po katerih otroci iščejo posamezne tematsko-kontrolne točke. Pot je tako prilagojena starostni stopnji otrok in je lahko različno zahtevna. Primer: Od začetka do prve točke je pot označena z rumenimi kartončki – rumena sled; do druge točke z modrimi kartončki – modra sled; do tretje točke z rdečimi kartončki – rdeča sled; do četrte točke z zelenimi kartončki – zelena sled in do pete točke z oranžnimi kartončki – oranžna sled. Število točk in zaporedje barvnih odsekov se lahko spreminja.
2. nivo - za starejše bolj izkušene otroke (od 5 do 10 let) - prehajamo na uporabo orientacijske karte, na katero vrišemo kontrolne točke in jih poiščemo v naravi. Lahko jih kombiniramo tudi z barvnimi označbami.
Na vsaki točki igralci zbirajo različne žige in/ali opravijo določeno nalogo in/ali izziv, dokler ne najdejo in opravijo vseh zadanih nalog. Šele ko najdejo vse točke oz. opravijo vse zadane naloge, dobijo geslo in/ali namig za skriti zaklad. Igra je zaključena, ko je skriti zaklad najden.
Pri pripravi igre na terenu ima posameznik ali skupina tako dve vlogi. Prvi postavlja-jo igro, drugi išče-jo skriti zaklad in obratno. V prvem primeru igralci krepijo organizacijske in taktične sposobnosti, v drugem pa so v vlogi igralca, kako najhitreje poiskati vse skrite kontrolne točke in skriti zaklad.

Koncept igre "ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA" in vse orientacijske igre so avtorsko delo Mateja PAGONA in so vpisane v register avtorskih del pri AAS pod zaporedno številko R-082/16.

Koncept orientacijskih iger splet

SPLETNA TRGOVINA VESELI ZAKLADKO