Malček gibalček 2019-2020

ŠPORTNO - GIBALNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Vedno več staršev se zaveda, kako pomembno je predšolsko obdobje za razvoj motoričnih sposobnosti otrok. Strokovnjaki temu obdobju pravimo "zlato obdobje motoričnega razvoja in učenja". 
Naš program temelji na več kot 10 letnih izkušnjah, stalnemu spremljanju najnovejših raziskav na področju gibalnega razvoja predšolskega otroka in dodatnem izobraževanju.
Program je celostno zasnovan in omogoča otroku prijetno gibalno izkušnjo in postopno osvajanje gibalnega in športnega znanja. Velik poudarek dajemo igri, vrednotam (obnašanju in delovanju v skupini), strokovnim pedagoškim pristopom, socializaciji in celostnemu razvoju otroka. Ne razvijamo grobe tekmovalnosti, ampak otroke skozi igro učimo obvladovati občutke zmage in poraza.

Skupaj poskrbimo za pravilen in skladen razvoj naših otrok in jim omogočimo, da je njihov razvoj najbolj optimalen.
Več o programu si lahko preberete v opisu spodaj. V nekaterih terminih in lokacijah staršem omogočamo, da otroke v vrtcu prevzamemo mi, jih odpeljemo na vadbo, po koncu le-te pa jih starši pridete iskat v telovadnico.

NEKAJ DEJSTEV, DA BO ODLOČITEV ZA VPIS LAŽJA:
- MALČEK GIBALČEK telovadi in razveseljuje otroke že več kot 10 let,
- načrtno, sistematično in strokovno delo skozi igro,
- motivacijsko okolje z odličnimi vaditelji in športnimi pedagogi,
vedno prisotna vsaj dva vaditelja, ki vadita z otroci v majhnih skupinah,
- veliko različnih rekvizitov za kvalitetno delo,
- vadbe na različnih lokacijah (POSAVEC, RADOVLJICA, LESCE, LIPNICA),
- spremstvo na vadbe za otroke iz vrtcev Radovljica in Lesce (v zgodnjih terminih, ko ste starši še v službi).

PRIJAVNICA >>>

POTREBNA OPREMA ZA VADBO: Otroci potrebujejo na vadbi športna oblačila (kratke hlače, majico), športne ali nedrseče copate, plastenko z vodo in rezervna oblačila (majica, hlače).  
Malček gibalček se že veseli vaše družbe in vas lepo pozdravlja:) 

Dodatne informacije na številki 041 767 282 - Matej


VRTEC POSAVEC
Termin: ponedeljek od 16.30 do 17.15 za mlajšo skupino (3
 letniki), 17.15 do 18.15 za srednjo skupino (4 letniki) in od 18.15 do 19.15 za starejšo skupino (5 letniki).


OŠ A.T. LINHARTA RADOVLJICA - gimnastična telovadnica

Termin 1: torek od 16.00 do 17.00 za kombinirano skupino (3 do 5 letniki) in od 17.00 do 18.00 za starejšo skupino (5 do 6 letniki). 
Ob torkih na vadbo ob 16.00 in 17.00 starši pripeljete otroke sami.

Termin 2: četrtek od 14.00 do 15.00 za starejšo skupino (5 in 6 letniki) in od 15.00 do 16.00 za kombinirano skupino* (4 in 5 letniki).
*V tem terminu otroke prevzamemo v vrtcu mi in jih starši pridete iskat po vadbi v šolo - velja za Radovljiški vrtec ob četrtkih.


OŠ F.S. FINŽARJA LESCE - mala telovadnica
Termin: sreda od 15.15  do 16.15 za starejšo skupino (5 in 6 letniki)* in  od 16.15  do 17.15 za srednjo skupino (4 letniki)*
*V tem terminu otroke prevzamemo v vrtcu mi in jih starši pridete iskat po vadbi v šolo - velja za Leški vrtec.

Termin od 17.15  do 18.00 za mlajšo skupino* (3 do 4 letniki).
V tem terminu starši sami pripeljete otroke na vadbo.


OSNOVNA ŠOLA LIPNICA - mala telovadnica
Termin: četrtek od 16.30 do 17.30 - KOMBINIRANA SKUPINA od 3 do 6 let


CENA PROGRAMA z DDV: 30 € / mesec

POPUST: 10 % na drugega otroka v družini ne glede na program vadbe; tretji otrok v družini vadi brezplačno.


OPIS PROGRAMA "MALČEK GIBALČEK" 
Športno-gibalni program MALČEK GIBALČEK izvajamo od septembra do junija po različnih lokacijah. Otroci so razdeljeni v starostne in homogene skupine, katerim je program tudi prilagojen. Le-ta zajema vsebine osnovne motorike in gibalnega opismenjevanja, tako da otroci na igriv in zabaven način izboljšujejo in razvijajo svoje motorične sposobnosti. Program izvajamo učitelji športa in vzgojitelji predšolskih otrok. 

Športno-gibalna dejavnost ima velik pomen na skladen razvoj otrokovega telesa. Pravilno in redno vključevanje v prilagojene in specialno usmerjene programe športno-gibalne vzgoje in pravilno učenje motoričnih sposobnosti pod nadzorom strokovno usposobljenih učiteljev je naložba v otrokovo zdravje in njegov uravnotežen in pravilen razvoj. Za področje osnovne motorike velja, da kar je zamujenega v zgodnji mladosti, kasneje težko nadoknadimo. To naj bo dovolj tehten razlog, da postane redna, prilagojena in usmerjena gibalna vzgoja del vsakdanjika naših otrok.

Program “MALČEK GIBALČEK” obsega naslednje sklope:
- spoznavanje naravnih oblik gibanja in osnovne motorike,
- spoznavanje gimnastične, atletske abecede in osnov različnih športov skozi igro,
- spoznavanje športnih pripomočkov in njihova praktična uporaba,
- spoznavanje in nadgradnja kolesarskih veščin,
- spoznavanje in vadba različnih dejavnosti na prostem,
- povezovanje gibalnih, ustvarjalnih, miselnih in zaznavnih izkušenj,
- oblikovanje in potrjevanje otrokove samopodobe in socializacije v skupini,
- varno uporabo športnih pripomočkov in športnih površin.

Pri delu je poudarek predvsem na spontanosti in veselju ob igri, saj je le-ta osnovni način otrokovega izražanja in učenja. Spodbujamo njihovo gibalno ustvarjalnost in medsebojno sodelovanje. Program je prilagojen potrebam, interesom in sposobnostim otrok, saj le tak prispeva k njihovemu optimalnemu napredku, razvoju in zdravju.  

Malček gibalček kolaž

 Malček gibalček_kolaž_2

Prijavi se na novice tukaj ->


PAGON ŠPORT, Matej Pagon s.p. - Agencija za šport in prosti čas

NASLOV:
Ljubno 127
4244 PODNART
Slovenija
KONTAKT:
+386 41 767 282
info@pagonsport.si

PODATKI: 
Matična številka: 3603903000
ID. št. za DDV: SI78136610
TRR pri INTESA SANPAOLO BANKI:
SI56 1010 0005 3476 483
Sem zavezanec za DDV

Se vam zdimo zanimivi?

Je naša ponudba pritegnila vaše zanimanje?

Povprašajte nas